Autumn

Vågsøy- west coast of Norway one day in October.

 

 

Reklamer

Harastølen

I forbindelse med mitt prosjektet «Arven» – hvordan forvalter vi arven etter våre forfedre? besøkte jeg Harastølen (Luster Sanatorium)  oktober 2017.
Vi bestreber oss på og være best i klassen på miljø og utslipp, med ønske om og være et glansbilde….sunne og friske! men hva med arven…hva med forfallet rundt om. Hvordan ser det ut om ytterligere en generasjon eller to? Hvordan påvirkes miljøet av dette?

Sanatorium og sykehus
I 1896 vedtok styret for St. Jørgens Hospital i Bergen å bygge et sykehus for «fattige tæringssyke i Bergens stift». Harastølen ble åpnet den 2. november 1902, under navnet «Lyster Sanatorium». Bygningskostnadene var på 777 000 kroner, som var en betydelig sum i den tiden. Ved åpningen hadde sanatoriet 96 sengeplasser. I 1924 ble kapasiteten utvidet til 120 senger, i 1950 til 150. Bygningen er på omkring 5000 m2.

Det er plassert i fjellsiden, 500 meter over havet, over Luster. En årsak til plasseringen var det gunstige klimaet inne i Lustrafjorden. I tillegg var man tidlig klar over viktigheten til vannkraft, og i så henseende hadde Luster sanatorium en av de aller første private vannturbinene i Norge.

Fra dampskipskaien i Luster gikk det en elektrisk taubane opp til sanatoriet. En sju kilometers vei med tretten hårnålssvinger fører også opp til Harastølen. Taubanen var i drift fram til starten av 1990-tallet. På grunn av beliggenheten og smittefaren var det et eget samfunn på Harastølen, og institusjonen var selvforsynt med strøm fra vannturbin. Etter hvert kom overlegebolig, søsterbolig for de ansatte, to familieboliger for fyrbøter og gartner, kapell med likhus, poståpneri, vaskeri, ishus og stall. Jacob Kjøde og andre rikfolk fra Bergen donerte i 1937 et eget filmfremvisningsapparat til institusjonen, og det var kinokveld en gang i uken. Biblioteket hadde 17 000 titler. Institusjonen hadde også egen grisefjøs, og da kostholdet skulle gjøre at pasientene gikk opp i vekt, sørget man for at grisene hadde et ekstra lag med spekk.

Like etter andre verdenskrig kom medikamentet streptomycin, som praktisk talt utraderte tuberkulosen, og grunnlaget for driften forsvant. Bygningen ble deretter brukt som psykiatrisk sykehus. Fra 1991 sto Harastølen igjen tomt, da tidligere bygninger fra kraftutbygging sto tomme i Gaupne, og disse ble nye lokaler for psykiatrisk sykehus.

Nyere tid
Fra 1999 eies Harastølen av bedriften Tinfos. I 2014 ble deler av den norske skrekkfilmen Villmark 2 spilt inn på Harastølen.

Det var planer (per 2015) om å rive bygget. Høsten 2017 rapporterte media at interessenter ønsket å kjøpe anlegget for å utvikle det som reiselivsbedrift.

Photo ©jørn sønsterudbråten – all rights reserved
Kilde: Wikipedia

 

Along the river – Stryneelva

Stryneelva, is a river in the middle of the little community of Stryn.. This is the main river in Stryn, starting at the end of Oppstrynsvatnet, goes on for 10 km and empties into the fjords nearby the community center in Stryn.
In this series i will show the river and the area near the creek through the seasons. This project will develop over several years and continually updated.
All photographs are taken with analogue Kodak TRI-X 400 and Nikon FM3a with 50mm lens.
Photo ©jørn sønsterudbråten – all rights reserved

Visby – Gotland

Gotland is an island and a Swedish landscape in the Baltic Sea, approximately 90 km from the Swedish mainland coast. The island is the largest. The landscape consists besides the island of Gotland also of Fårö, Karlsöarna, Gotska Sandön and several smaller islands.

Visby is the only town on Gotland and administration center for the Gotland Municipality and Gotland counties in Sweden. The village Visby had 22,593 inhabitants in 2010. The name comes from we, «sacrifice», and city.

Bilde

Smøla – Havørnens rike…

eagles-6

Smøla er Møre og Romsdals nordligste kommune, og ligger tre mil nord for Kristiansund. Over Ramsøyfjorden i øst ligger øya og kommunen Hitra, og over Edøyfjorden i sør ligger Aure. Smøla er godt kjent for sin store bestand av Havørn.
Havørnen blir mellom 87 og 100 cm lang. Voksne hunner kan ha et vingespenn på opptil 240 cm – hannene er noe mindre. Havørnen kan bli opptil 50 år gammel, men det er sjeldent. Arten bygger store reder av kvister og greiner som den fôrer med lyng, tang, mose og gress. Den bruker gjerne samme rede i flere år. Eggene legges mellom slutten av mars og mai. Den legger to til tre egg som ruges i 35 til 45 dager av begge foreldrene. Havørnen lever av fisk og sjøfugl, men den tar også åtsler.

Ungfuglen har svart og brun stjert med noe lyst i, og svart nebb. De voksne fuglene har hvit stjert og gult nebb. Begge kjønn har samme utseende.